Stichting mobiele kogelvangers...

 

De Stichting mobiele kogelvangers is de exploitant van de met financiële steun van de Provincie Limburg aangeschafte mobiele kogelvangers. Deze kogelvangers zijn te reserveren voor alle schietwedstrijden welke worden georganiseerd door verenigingen welke zijn aangesloten bij de Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS). 

Reserveren is mogelijk via de pagina "Reserveren" op deze website. Kijk voordat u wit reserveren eerst in de agenda, of de kogelvangers op de door u gewenste datum nog beschikbaar zijn.

In principe is een reservering voorlopig. Een reservering is tijdig, als deze wordt gedaan binnen 2 jaar voordat het schietevenement gaat plaatsvinden. Alle tijdig gedane reserveringen worden toegewezen, als er voldoende mobiele kogelvangers beschikbaar zijn. (voorjaar 2024 zijn dit er 20).

Als er op een of meerdere data meer dan het aantal beschikbare mobiele kogelvangers wordt gereserveerd, dan zullen wij in overleg treden met de verenigingen om te zien of er oplossingen voorhanden zijn (bijvoorbeeld door het verplaatsen van een schietevenement naar een andere datum in dat jaar)

Een latere reservering kan slechts worden toegewezen, voorzover er nog mobiele kogelvangers beschikbaar zijn. Raadpleeg hiervoor de agenda, waarin de reserveringen zijn opgenomen.

Als een reservering wordt toegewezen, bent u een reserveringsvergoeding van € 200 verschuldigd. Voor de verdere prijsafspraken kunt u ons mailen via het contactformulier op deze website. 

Via onderstaande link kunt u een beeld krijgen van de gang van zaken bij het gebruik van onze mobiele kogelvangers.

https://www.deltalimburg.nl/article/1283/Mobiele%20kogelvanger%20uitkomst%20voor%20schutterijen?fbclid=IwAR3oeu-gsT4BYYW6u0XeCqt5HQG-X2Q5uF697kzuinMgmpdxcQYu9AVYHb4

 

          

 

Met dank aan Lieske Leunissen voor de foto's.
http://www.lieskeleunissen.nl/